Nasi uczniowie pomagają przy organizacji IV Biegu Energetyczna Dycha 2016