Nasi uczniowie wśród Laureatów konkursu „ Moje spotkania z Puszczą” pt. „ Moje wędrówki przez leśne kryjówki”.

17.11.2017r w Miejskim Ośrodku Kultur w Pionkach odbyło się podsumowanie XXVII edycji konkursu „ Moje spotkania z Puszczą”. Konkurs ten w kategorii gimnazja obejmował dziedziny: literatura, fotografia i test wiedzy .Eliminacje parkowe testu wiedzy odbyły się 27.10.2017r. w Pionkach. W teście wiedzy wzięli udział uczniowie oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. Test wiedzy rozwiązywało 29 uczniów z 10 placówek oświatowych regionu radomskiego. Naszą placówkę reprezentowali uczniowie w składzie: Martyna Górniak ( kl. IIb), Jacek Mikutel (kl. IIa) oraz Aleksandra Król (kl. IIIa), którego opiekunem była Iwona Bitner.
Martyna Górniak i Jacek Mikutel zajęli II miejsce.
W kategorii fotografia – I miejsce zajęła Iga Zawodnik uczennica klasy IIa.
Nagrody i dyplomy dla naszych uczniów wręczył dyrektor Tomasz Trela.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!!!

This slideshow requires JavaScript.