Nasi uczniowie wzorem dla innych!!!

Pod koniec grudnia 2022r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach przekazała do Centrum Kulturalno- Artystycznego w Kozienicach 23 worki 120 litrowe plastikowych nakrętek . Będą one przeznaczone na rehabilitację dzieci. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tak dużego zaangażowania całej społeczności szkolnej. Serdecznie dziękuję uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za wspaniałą postawę.
Koordynator akcji
Iwona Bitner
Prezes Oddziału Kozienickiego LOP