Nasi wolontariusze podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy