Nauczanie hybrydowe dla klas I – III

Szanowni rodzice klas I-III
Działając na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 11 marca 2021 wprowadzam organizację pracy hybrydową na terenie PSP4 Kozienice. W praktyce wygląda to następująco:
Oddziały klas I-III dzielimy na 2 grupy:
I GRUPA 1B 2B 3A 3C
II GRUPA 1A 1C 2A 3B
I GRUPA (1B 2B 3A 3C)
15-16.03,19.03, 24-25.03 – nauka zdalna
17-18.03, 22-23.03, 26.03 – nauka stacjonarna
II GRUPA (1A 1C 2A 3B)
15-16.03, 19.03 , 24-25.03 – nauka stacjonarna
17-18.03, 22-23.03, 26.03 – nauka zdalna
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00
Tomasz Trela
Dyrektor PSP4 Kozienice