Nauczyciele naszej szkoły odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

25 października 2021 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznawanych za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków nauczyciela.

Wręczenie odznaczeń państwowych, wyróżnień i nagród jest wyrazem podziękowania za zaangażowanie i trud wkładany przez nauczycieli i pracowników oświaty w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży.

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczył  Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Odznaczeniami państwowymi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnieni zostali nauczyciele naszej szkoły:

Aleksandra Rembielińska- Grygiel  – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Andrzej Suwała – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Sebastian Kotlarek – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Odznaczenia resortowe –  Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono paniom:

Irenie Adamczyk, Bożenie Jagiełło, Marii Rytko i Urszuli Szerszeń.

Spoczywające na nauczycielach obowiązki związane z edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży to piękna, a zarazem niezwykle odpowiedzialna misja, od której powodzenia zależy pomyślna przyszłość każdego z najmłodszych i całego naszego narodu.