Nietypowa lekcja o prawach człowieka

Wyróżniającym dla naszych uczniów dniem była środa 20 grudnia. Wtedy to wzięli udział w ciekawych zajęciach w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.Prowadziła je nauczycielka 1 LO w Kozienicach -Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, która współpracuje z Amnesty International. Wykład poszerzył wiedzę uczniów o prawach człowieka, m.in. o prawie do zgromadzeń, prawie do życia, zakazie tortur,prawie do sprawiedliwego sądzenia,zakazie niewolnictwa i innych. Warsztaty „Planeta Parówka i jej mieszkańcy” pozwoliły na aktywny udział uczestników : po przeczytaniu tekstu miała miejsce praca w grupach. Uczniowie uzupełniali i odpowiadali na zagadnienia związane z prawami człowieka.

This slideshow requires JavaScript.