Nowi uczniowie czują się jak rybki w wodzie :-)

Nowi uczniowie czują się jak rybki w wodzie 🙂 Okres wakacji w PSP Nr 4 upłynął pod znakiem ciężkiej pracy, presji czasu i nakładów finansowych spowodowanych wprowadzeniem reformy edukacji. Mimo bardzo krótkiego okresu czasu wszystkie cele zostały zrealizowane i nowy rok szkolny rozpoczął się bezproblemowo. Od września br. w placówce znajdują się 3 oddziały przedszkolne. Do zreformowanej szkoły uczęszczają również uczniowie z klasy I, dwóch klas IV i czterech VII szkoły podstawowej. Pamiętajmy, że naukę kontynuują uczniowie II i III klasy szkoły gimnazjalnej. Na potrzeby przedszkolaków dostosowano 3 klasopracownie, które zostały wyposażone w nowoczesne meble i specjalnie przystosowane toalety dla najmłodszych. Specjalnie dla najmłodszych uczniów zostały zakupione meble i tablice interaktywne, dzięki którym proces nauczania będzie przebiegał dużo sprawniej i z wielką przyjemnością. Zmiany możemy również zauważyć w szkolnej stołówce, gdzie pojawiły się stoliki dla nowych uczniów. „Nasi najmłodsi czują się w szkole jak przysłowiowe rybki w wodzie i wydają się bardzo zadowoleni z zajęć lekcyjnych i warunków, w jakich się uczą. Bardzo chętnie i z entuzjazmem biorą udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych. Jak widać proces aklimatyzacji odbył się w ekspresowym tempie, co jest zasługą dobrze przygotowanego i kompetentnego grona pedagogicznego naszej placówki.” – podsumowuje Dyrektor PSP Nr 4 Tomasz Trela.

This slideshow requires JavaScript.