Obchody Światowego Dnia Ziemi!!!

22 kwietnia obchodzimy Święto Ziemi. Po raz pierwszy Dzień Ziemi urządzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu naszego środowiska. Od tej chwili upłynęło 52 lata, a nasza planeta coraz bardziej niszczeje. Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również dzieci. Wszak Ziemia to wspólne dobro łączące pokolenia na całym świecie. Obchody rozpoczęliśmy Akademią. Uczniowie z klasy 2c w pięknych strojach misia, zajączka, sarny, przyrody, kwiatów zwracali się do widowni ( uczniowie z klas 4a,4b,4c) z przekazem, że ochrona przyrody to bardzo ważna sprawa. Zwierzęta uskarżały się na hałas, kwiaty na bezmyślne zrywanie roślin przez człowieka.
Wreszcie Pani Przyroda w punktach wystosowała Apel do wszystkich ludzi:
Punkt pierwszy – pamiętaj, aby segregować odpadki w domu.
Punkt drugi – używaj tylko dezodorantów nie zawierających freonu.
Punkt trzeci – nie zażywaj wszelkiego rodzaju używek niszczących twój organizm.
Punkt czwarty – nie rozpalaj ognisk w lesie, nie wypalaj traw.
Punkt piąty – nie płosz i nie znęcaj się nad zwierzętami.
Punkt szósty – upominaj rodziców, aby myli samochody w myjniach i zabezpieczali wszystkie szkodliwe środki w waszych domach.
Punkt siódmy – propaguj edukację ekologiczną oraz zachęcaj innych, aby także stosowali się do powyższych zasad.
Opiekę nad całością przedstawienia sprawowała Pani Małgorzata Tokarczyk wychowawca klasy IIc.
Następnie Pan dyrektor Andrzej Suwała wręczył dyplomy i nagrody uczniom, którzy aktywnie zaangażowali się w zbiórki elektroodpadów ( zebraliśmy ponad 4 tony) oraz baterii ( 572 kg). Nagrody otrzymały również dzieci z Oddziałów Przedszkolnych : Motylki i Żabki.
Akcję zwieńczyło Sprzątanie Świata przez uczniów z klasy 7a i 7b. Uczniowie pod opieką nauczycieli wyruszyli sprzątać tereny wokół szkoły wzdłuż rzeki. Następnie przeszli ulicami Nowy Świat, Osiedle Piaski i wrócili ulicą Słoneczną. Niektórzy z uczestników sprzątania zebrali po 2 worki śmieci. Worki złożyliśmy przy naszej szkole.
Koordynatorem Obchodów Światowego Dnia Ziemi była Pani Iwona Bitner Prezes Oddziału Kozienickiego LOP.
Akcja Sprzątania Świata odbyła się we współpracy z Urzędem Miejskim w Kozienicach i Kozienicką Gospodarką Komunalną.