Ogłoszenie o zbiórce makulatury

Ogłoszenie o zbiórce makulatury

Od 1 marca zbieramy makulaturę na konkurs organizowany przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną, pt. „Zbierasz makulaturę – chronisz naturę”. Konkurs trwa od 1 marca do 18. 04.2018r. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci: I, II i III miejsca.

Kategoria I- Najlepsze” Ekoprzedszkole” w Gminie Kozienice.

Kategoria II- Najlepszy „Ekoprzedszkolak” w Gminie Kozienice wśród wszystkich przedszkolaków, biorących udział w konkursie.

Kategoria III- Najlepszy ”Ekoprzedszkolak„ w każdym przedszkolu.

Kategoria IV- Najlepsza „Ekoszkoła” w Gminie Kozienice.

Kategoria V- Najlepszy „Ekouczeń” w Gminie Kozienice wśród wszystkich uczniów szkół podstawowych, biorących udział w konkursie.

Kategoria VI- Najlepszy „Ekouczeń” w każdej szkole podstawowej.

Za każde 10 kg makulatury przysługuje jedna sadzonka drzewka lub krzewu ozdobnego (można otrzymać maksymalnie 30 sadzonek).

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe!!!

Oficjalne zakończenie konkursu odbędzie się  w dniu 20 kwietnia o godz. 13.00 na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej.

Regulamin dostępny na stronie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej: http://www.kgkkozienice.pl/

♦ Regulamin konkursu zbiórki makulatury – Przedszkola/Szkoły
♦ Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu zbiórki makulatury – Przedszkola/Szkoły
♦ Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu zbiórki makulatury – Przedszkola/szkoły

 

Do końca lutego zbieraliśmy makulaturę, która zostanie przekazana na konkurs do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Uczniowie, którzy zebrali dużą ilość makulatury zostaną nagrodzeni książkami.