OGŁOSZENIE w sprawie dyżurów nauczycieli w czasie przerwy świątecznej

W oparciu o interpretację przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (pismo MEN z dnia 03.12.2014r.) informuję że:

  1. W czasie przerwy świątecznej od 22.12.2014r. do 05.01.2015r. szkoła będzie przygotowana do sprawowania opieki nad uczniami naszej szkoły, których rodzice ze względu na pełnione obowiązki nie są w stanie jej zorganizować.
  2. Dyżury będą organizowane w dniach w których rodzice lub uczniowie potwierdzą przybycie ucznia do szkoły. Informację o potrzebie objęcia ucznia opieką w czasie przerwy świątecznej, przyjmują wychowawcy do 12.12.2014r.
  3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane będą w godzinach od 800 do 1400.
  4. W dniu 16.12.2014r. na podstawie zgłoszeń zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły informacja, w których dniach w szkole organizowane są dyżury.
  5. W dniach, w których nie będzie żadnego zgłoszenia, dyżury nie będą organizowane.

Dyrektor Gimnazjum

Tomasz Trela

Załączniki: Niniejsze pismo