Oświadczenie i ankieta epidemiologiczna dla rodzica/opiekuna prawnego na umożliwienie odbycia konsultacji z nauczycielem

Do pobrania:

  1. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO na umożliwienie odbycia KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 -> pobierz
  2. Ankieta epidemiologiczna -> pobierz