Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przyznana kwota dotacji wynosi 12000 zł. Przystępując do programu szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości 3000 zł.  Oznacza to, że razem mamy do wydania w 2022 r. 15000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki

Bardzo prosimy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek.

Swoje propozycje tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki prosimy przesyłać na adres mailowy:  wieslawa.kucharska@psp4kozienice.pl bądź za pośrednictwem e-dziennika.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.