Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0