Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach otrzymała w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa –  dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Wysokość wsparcia
w ramach NPRC wyniosła 15 000,- (w tym 3000,- wkład własny). Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup:

– książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

– realizację działań promujących czytelnictwo.