Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa