Pasowanie na ucznia

W dniu 28 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia.
Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie czterech klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pana Dyrektora Andrzeja Suwały i zaproszonych gości pana Burmistrza Piotra Kozłowskiego, który obdarował uczniów wspaniałymi upominkami ,oraz przewodniczącego Rady Rodziców pana Łukasza Słyka. Następnie uczniowie zaprezentowali się podczas występu artystycznego, podczas którego z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Później złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i
Polakami, godnie reprezentować swoją klasę i szkołę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu aktu pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach dokonał dyrektor szkoły. Od tego momentu każde dziecko poczuło się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.
To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.