Pierwsze i trzecie miejsce w XXIII Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny. W skład pierwszej z nich weszły uczennice z klas 2a i 2b: Malwina Kuśmierczyk, Weronika Konopka, Natalia Krześniak, Aleksandra Strzelczyk oraz Dominka Jedynak. Natomiast druga drużyna to przedstawicielki klas trzecich naszego gimnazjum: Klaudia Krawczyk, Kamila Gogacz, Agnieszka Grzelak, Paulina Dziosa oraz Natalia Skiba. Po wylosowaniu numerów startowych drużyny miały pokonać cztery stacje. Na pierwszej z nich uczestnicy rozwiązywali test zawierający 16 pytań dotyczących historii i działalności PCK oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast na kolejnych stacjach uczestnicy udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym z krwotokiem, złamaniem otwartym, omdleniem, poparzeniem substancją żrącą, urazem oka oraz krwotokiem z nosa, wykonywali również resuscytację krążeniowo oddechową na specjalnym fantomie. Podczas pracy na poszczególnych stacjach uczestnicy, oprócz prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, musieli wykazać się umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji, opanowaniem i spokojem. Postępy uczestników oceniały komisje, w skład których wchodzili przedstawiciele PCK oraz powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

Po końcowym podsumowaniu punktów okazało się, że najwyższe noty w kategorii gimnazjów zdobyła drużyna nr 1 reprezentująca naszą szkołę, natomiast drużyna nr 2 zajęła trzecie miejsce na podium. Nad przygotowaniem merytorycznym uczniów do zawodów czuwali: opiekun szkolnego koła PCK p. Dorota Krawczyk oraz p. Jacek Wochniak.

{gallery}images/pg1/2014-2015/Konkursy/Zawody PCK{/gallery}