Pierwszy dzień egzaminu

W tym roku odbywają się w nowej formule: egzamin humanistyczny został podzielony na odrębną część historyczną (z wiedzą o społeczeństwie) i polonistyczną; w egzaminie matematyczno-przyrodniczym wyodrębniono matematykę (jedna część) oraz biologię, geografię, fizykę, chemię (druga część). Po raz pierwszy wyniki uzyskane z egzaminu z języka nowożytnego będą wliczane do punktacji ucznia.

– W naszym gimnazjum do egzaminu przystąpiło 151 uczniów, czyli wszyscy trzecioklasiści. Egzamin rozpoczął się punktualnie i przebiegał bez zakłóceń. Większość uczniów oceniła stopień trudności egzaminu humanistycznego  jako średni – powiedział Tomasz Trela, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach.

Grupa uczniów z klasy 3e.

Podczas przerwy po bloku historycznym (z wiedzą o społeczeństwie) gimnazjaliści komentowali zadania z arkuszy egzaminacyjnych.

– Część historyczna egzaminu była stosunkowo łatwa, ponieważ na 20 zadań zamkniętych były tylko 2 otwarte. Trudności mogły sprawić 2 zadania z wiedzy o społeczeństwie, które wymagały pewnej wiedzy pozaszkolnej – wyraził swoją opinię Norbert Kalinkowski.

Od prawej: N. Kalinkowski, K. Jabłoński, C. Bartosiewicz, D. Szpyt, P. Wróblewski.

{gallery}images/pg1/2011-2012/egzamin gimnazjalny{/gallery}