Piłka siatkowa – nasi zostawili serce na parkiecie i zajęli III miejsce w powiecie !!!