„Podróż Marii”, czyli czego nie wiemy o autyzmie”

Autyzm dotyka 1% populacji na świecie. To aż 5 milionów ludzi w samej Europie. Naukowcy przewidują, że w najbliższych latach liczba ludzi dotkniętych autyzmem będzie rosła.
1 kwietnia z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS rozpoczynają się obchody Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

W obchody te włączyło się nasze gimnazjum, prezentując społeczności uczniowskiej film animowany wyprodukowany przez Fundację Orange pt. „Podróż Marii”, traktującego o specyfice życia tytułowej dziewczynki dotkniętej autyzmem.

Projekcję filmu poprzedziła scenka, ukazująca problem niezrozumienia , a w konsekwencji odrzucenia inności, w wykonaniu uczniów klasy IA: Basi Kani, sióstr Natalii i Julii Kozioł, Karoliny Pietrzyk, Kamila Bolka i Miłosza Jabłońskiego. Symbolika piramidy ustawionej z krzeseł ilustrowana przejmującą piosenką pt. „Drewniane lalki” oraz grą młodych aktorów, spowodowały wzruszenie na twarzach siedzących na widowni uczniów. Zarówno tych zdrowych, jak i dotkniętych autyzmem. Łańcuch emotikonów symbolizujących radość, uwieńczył wspólne działanie widzów polegające na zasznurowaniu fantomów butów oraz połączenia części rozdzielnych suwaków, co sprawia trudność dzieciom z autyzmem. Przy pomocy uczniów zdrowych, czynności te stały się dużo łatwiejsze. Piosenka Majki Jeżowskiej pt. „Wszystkie dzieci nasze są” doskonale znana widzom, zamknęła uroczystość, nad którą czuwały: Aleksandra Jasik oraz Beata Smykiewicz-Różycka przy wsparciu
Przemysława Nowaka i uczniów klasy IIA: Adama Gorzkowskiego , Jakuba Letkiewicza i Jakuba Spyry.