Podsumowanie akcji „Łowcy baterii”

11 maja 2016 odbyło się w naszym gimnazjum podsumowanie akcji „Łowcy baterii”.
Celem konkursu jest wyrabianie odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska , podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów.
Organizatorami konkursu było Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego.
Przy ocenie była brana pod uwagę ilość zebranych baterii oraz liczba uczestników konkursu.
Zwyciężyła w obydwu kategoriach PSP w Janikowie , II miejsce PSP nr 3 w Kozienicach , III miejsce PSP nr 1 w Kozienicach. Łącznie zebrano 1291,40kg.
Baterie były przekazane albo bezpośrednio do firmy „Reba S.A.” , albo do firmy handlowej „MAT”.
Podczas podsumowania konkursu nasi uczniowie przedstawili ciekawy program artystyczny pod kierunkiem pani Karoliny Bucior. Koordynatorkami akcji były : Iwona Bitner i Bożenna Szumlak.

This slideshow requires JavaScript.