Podsumowanie XXXI edycji konkursu przyrodniczego „ Moje spotkania z Puszczą”

XXXI edycja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Tajemnice starej dziupli„ została zakończona. Organizatorem konkursu, który odbywał się w miesiącach wrzesień- listopad, był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych- zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego.W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 468 uczniów z 32 szkół leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy.

Celem konkursu było:

– zdobywanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej o Puszczy Kozienickiej i Kozienickim Parku Krajobrazowym

– podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz budowaniu postaw ekologicznych

-uwrażliwienie uczniów na piękno lokalnej przyrody

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „ Tajemnice starej dziupli”. Stare drzewa, w których znajdują się dziuple, są wyjątkowo ważne dla lasu. To domy dla wielu cennych ptaków, ssaków ( np. nietoperzy, wiewiórek, popielic),owadów, grzybów czy porostów. Dziuple zapewniają bezpieczeństwo ptakom w trakcie wysiadywania jaj, a ich młodym dają schronienie przed opadami i upałami.

Konkurs rozgrywany był w 3 dziedzinach twórczości:

plastyka, literatura i fotografia oraz w 3 grupach wiekowych: I grupa ( uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej), II grupa( uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej), III grupa ( uczniowie klas średnich).

Nasi uczniowie wykonali wiele prac ukazujących ważną rolę starych, dziuplastych drzew w życiu organizmów bytujących na terenie Puszczy Kozienickiej.

Nagrodzeni uczniowie z naszej placówki:

kategoria- praca plastyczna uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowe

Nagroda- II miejsce Celina Pakuła- opiekun Elżbieta Deszczka

kategoria- praca plastyczna uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowe

Nagroda- III miejsce Liliana  Pakuła- opiekun Iwona Bitner

kategoria- literatura uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowe

Nagroda- I miejsce Kacper Nastula– klasa 2c- opiekun Małgorzata Tokarczyk

Nagroda- III miejsce Zofia Styś– klasa 2c- opiekun Małgorzata Tokarczyk

Serdecznie gratulujemy laureatom!!!

Koordynatorem konkursu w placówce była Iwona Bitner.

Więcej na stronie organizatora tutaj