Podziękowania z okazji jubileuszu 30-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach