Półkolonie letnie 2021 w PSP4 Kozienice

Półkolonia letnia

Rekrutacja rozpocznie się w dniach od 07.06.2021r do 11.06.2021 w godzinach od 7.30 do 15.30. Rodzic/ prawny opiekun zapoznaje się z regulaminem półkolonii,  wypełnia kartę kwalifikacyjną oraz składa ją w PSP4 w wyżej wymienionym terminie.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora – Regulamin Półkolonii 2021 -> pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Półkolonii letniej 2021- Karta kwalifikacyjna -> pobierz