Konferencja metodyczna „Praca w klasie integracyjnej”

Dnia 19.11.2015 pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice, MSCDN-u Wydziału w Radomiu, Dyrektora PG Nr 1 w Kozienicach oraz Zespołu Doradców Metodycznych w Kozienicach w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach odbyła się konferencja metodyczna pt. „Praca w klasie integracyjnej”, którą poprowadził znany psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dr n. med. Tomasz Srebnicki. Wykładowca ma na swoim koncie wiele sukcesów w diagnostyce dzieci i młodzieży w kierunku ADHD oraz zaburzeń zachowania. Jest również autorem wielu publikacji z zakresu psychoterapii zaburzeń wieku rozwojowego.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas pani burmistrz Małgorzata Bebelska oraz dyrektor Wydziału Edukacji pan Robert Boryczka. Podczas wykładu nauczyciele i zaproszeni goście mogli dowiedzieć się jak wykorzystać możliwości mózgu, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również jak eliminować trudne zachowania. Cenne wskazówki jakich udzielił dr n. med. Tomasz Srebnicki na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy.