Próbna ewakuacja szkoły

W poniedziałek 11 października 2021 r. o godz. 11.00 w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja. Ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku.

Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły.  Wszyscy w spokoju i bez paniki wykonali zadanie próbnego alarmu.

Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwała Państwowa Straż Pożarna.