Próbna ewakuacja w szkole

Uczestniczyło w niej 362 uczniów, 35 nauczycieli, opiekunów grup oraz pozostali pracownicy szkoły. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ćwiczenia mające na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku.

Uczniowie i nauczyciele w ciągu 3 minut, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły.

 

{gallery}images/pg1/2013-2014/ewakuacja{/gallery}