Projekt norweski „ Szkoły dobrego klimatu” – budowa stref zielonych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Kozienicach rozpoczęła się budowa edukacyjnych stref zielonych na rzecz łagodzenia klimatu i adaptacji do ich skutków. Projekt powstał przy współpracy Gminy Kozienice z partnerem norweskim – Norwegian Institute for Air Research. Stworzone zostaną nowe tereny zielone, takie jak: zielone ściany, eko-ogródki, ścieżki dydaktyczne, domki dla zwierząt, ścieżki sensoryczne i edukacyjne. Zostaną posadzone nieinwazyjne rośliny i drzewa owocowe. Będzie zastosowana mała retencja wodna czy budowa nawierzchni przepuszczalnych i naziemnych, co pozwoli na zagospodarowanie wód opadowych. Dzięki tej inwestycji zostanie podniesiony poziom świadomości ekologicznej mieszkańców i uczniów poprzez włączenie społeczności szkolnej i lokalnej w działania edukacyjno- informacyjne w ramach projektu. Realizacja tego projektu wzbogaci otoczenie naszej szkoły i wspomoże edukację uczniów. To również odpowiedź społeczności lokalnej na zmiany klimatu, które dotykają mieszkańców .
Dziękujemy wszystkim nauczycielom , którzy przyczynili się do realizacji projektu.