Projekt Szkoła Równych Szans II Edycja w Gimnazjum nr 1 w Kozienicach

W r. szk. 2010/2011 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach realizuje m.in. projekt Szkoła Równych Szans II Edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /łącznie 80 000 zł/. Projekt zakłada atrakcyjne formy pracy: wycieczki, warsztaty, pokazy. Zajęcia odbywają się w soboty. Ogółem we wszystkich zajęciach uczestniczy 100 gimnazjalistów. Projekt skierowany jest do uczniów z terenów wiejskich i małych miast, a jego głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych.
W ramach projektu od listopada 2010 r. do początku czerwca 2011 r. w uczniowie uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, chemii, geografii i biologii. Ponadto gimnazjaliści mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach: informatyczno-fotograficznym „InfoFoto.gim.pl”, „EnglishFans.gim.pl”, „Z fizyką za pan brat”. Rozwijaniu umiejętności kluczowych służy koło przedsiębiorczego myślenia „Grosik.gim.pl” oraz zajęcia Szkolnego Ośrodka Kariery „SzOK.gim.pl”. Uczniowie zaniedbani społecznie mogą uczestniczyć w zajęciach pedagogiczno-psychologiczno-logopedycznych „Ja i inni”.
Zaplanowane są wycieczki do Lublina, Radomia, Ryczywołu oraz kilkudniowy obóz językowy. W ramach działalności koła „SzOK.gim.pl” w marcu br. uczniowie pojechali na targi edukacyjne do Warszawy, a na miejscu zwiedzili Elektrownię „Kozienice”, Spółdzielnię Inwalidów, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski. We wszystkich wycieczkach uczestniczą członkowie koła „InfoFoto.gim.pl”, którzy na bieżąco dokumentują pracę projektu. Chętni uczniowie redagują sprawozdania z ciekawszych zajęć, które wraz z fotografiami są umieszczane na stronie internetowej gimnazjum. Ponadto zorganizowano indywidualne wystawy fotografii Katarzyny Mazur, Darii Luśtyk, Moniki Karaś.
Aktywny udział w projekcie na pewno rozwinie umiejętności uczniów oraz zagospodaruje ich wolny czas.

mgr Wiesława Kucharska, koordynator programu