Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w naszej szkole

W czwartek 30 września gościł  u nas przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej,  wykładowca KUL, profesor Marek Wierzbicki. Po powitaniu przez dyrektora szkoły, Pana Andrzeja Suwałę,   klasy 7 i 8 wysłuchały ciekawej prelekcji  związanej  z udziałem  Polaków w zmaganiach  II wojny światowej,  ze szczególnym uwzględnieniem agresji Niemiec i ZSRR na nasz kraj w 1939 roku. Na zakończenie Pan Grzegorz Kocyk zaprezentował uczniom podstawowe elementy uzbrojenia i wyposażenia używanego przez żołnierzy piechoty Wojska Polskiego z początku II wojny światowej. Dla uczniów była to ciekawa forma uzupełnienia wiedzy  zawartej w podręcznikach historii.