Przypomnienie o terminie uzupełniającym w rekrutacji do klas pierwszych