Międzynarodowy projekt- „Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej”

Konkurs umożliwił uczestnikom wyrażenie swoich refleksji związanych z wymienionymi Milenijnymi Celami Rozwoju poprzez działalność artystyczną. Promował szacunek i tolerancję wobec krajów Globalnego Południa oraz postawę przeciwstawienia się stereotypom dotyczącym osób pochodzących z Azji lub Afryki. Jednym z wielu celów konkursu było również zwrócenie uwagi młodych ludzi na podobieństwa i różnice oraz współzależności pomiędzy krajami Unii Europejskiej (w szczególności Polską, Bułgarią, Estonią) i krajami Globalnego Południa (w szczególności Kenią). Konkurs zachęcał do generowania własnych pomysłów w formie nagrań video na rzecz budowania globalnej solidarności i polepszenia warunków życia najuboższych mieszkańców świata.

Naszą szkołę reprezentowały 3 zespoły w składzie:

I zespół: – Jakub Gazda – klasa II b

– Mikołaj Osiński – klasa II b

– Jakub Rogala – klasa II b

II zespół: – Dominika Jedynak – klasa II b

– Magdalena Ochocka – klasa II b

– Paulina Dziosa – klasa III e

III zespół: – Nikola Krawczyk – klasa III b

– Sebastian Rębiś – klasa III b

– Dominika Wołos – klasa III b

 

Konkurs ten był jednym z elementów projektu „Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej”. Opiekunem jego uczestników była pani Iwona Bitner.

Dla zainteresowanych: prace uczniów można obejrzeć pod zamieszczonymi niżej adresami:

 

http://www.makutanojunction.org/en/projectview.html?project=79

http://www.makutanojunction.org/en/projectview.html?project=80

http://www.makutanojunction.org/en/projectview.html?project=89