Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Zgodnie z zał. nr 1 Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice nr 14/2021 z dnia 25.01.2021r. od 5 do 7 maja br. trwa rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli w Gminie Kozienice

Rekrutacja dotyczy placówek :

  1. Publiczne Przedszkole Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach
  2. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
  3. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach
  4. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
  5.  PSP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
  6. PSP Nr 4 w Kozienicach
  7. PSP w Janikowie

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie:

http://www.kozienice.pl/aktualnosc-848-rekrutacja_do_przedszkoli.html