Rozbiegane Kozienice

Dnia 20.05.2022r. ok. 100 uczniów naszej szkoły wzięło udział w akcji „Rozbiegane Kozienice” organizowanej przez KCRiS w Kozienicach. Uczniowie  pokonali  dystans od 400m do1100 m w zależności od kategorii, trasą wyznaczoną na terenie KCRIS, promując bieganie jako najlepszy sposób na zdrowie.

Po zakończeniu biegu wśród uczestników zostały rozlosowane symboliczne nagrody.

Opiekunami młodzieży byli: Joanna Lenarczyk,  Sylwia Kalbarczyk, Agnieszka Subocz,Krzysztof Caban, Dariusz Bojdziński,