Rozgrywki międzypowiatowe w piłkę siatkową chłopców.