Rozstrzygnięcie III edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego „Czy znasz swój język ojczysty?”

21 lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach odbyło się rozstrzygnięcie III edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego „Czy znasz swój język ojczysty?” Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Gminy Kozienice Pan Tomasz Śmietanka, Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Robert Boryczka oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Maria Sampolińska.
Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka, odkrywanie talentów oraz kształcenie umiejętności polonistycznych wśród młodzieży, a także uwrażliwienie na potrzebę rozwoju polszczyzny, poszanowania mowy ojczystej oraz przypomnienie, jaką rolę i miejsce powinien zajmować nasz język w życiu młodych Polaków. Zadania konkursowe sprawdzały znajomość reguł pisowni i interpunkcji polskiej, wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu gramatyki oraz tworzenia krótkich form użytkowych.
Ogłoszenie wyników połączone było z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Laureaci konkursu:
I miejsce – Łukasz Wójtowicz kl. 7a
II miejsce – Katarzyna Filipczuk kl. 7d
III miejsce – Mateusz Kowalik kl. 7a
wyróżnienie – Maria Wróblewska kl. 7d

Opiekunowie: Agnieszka Cieślakowska i Dorota Stępień.