Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego i „Mistrz Sudoku”