Segregacja odpadów w naszej gminie

W związku z tym uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach pod kierunkiem pani Iwony Bitner w listopadzie 2012 r. złożyli wizytę w 4 placówkach na terenie gminy Kozienice ( PSP Nr1, PSP Nr 3, PSP w Janikowie, PG Nr 2). Przybliżyli oni problematykę odpadów komunalnych, czyli tych, z którymi przeciętny człowiek ma najczęstszy kontakt i do produkcji których przyczynia się bezpośrednio.

 

Członkowie zespołu, po zapoznaniu słuchaczy ze sposobami pozbywania się śmieci oraz korzyściami płynącymi z ich ponownego wykorzystania, poinstruowali obecnych, jak właściwie segregować odpady.Należy podkreślić ważną rolę edukowania w tym zakresie już najmłodszych dzieci,wyrabiania odpowiednich nawyków i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

{gallery}images/pg1/2012-2013/odpady{/gallery}