Spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach