Sprawozdanie z letnich półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

W dniach od 11 do 22 lipca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach zorganizowane zostały półkolonie pod hasłem

W wakacyjnym rytmie – bezpieczne wakacje z Czwórką”.
W wypoczynku wzięło udział 71 uczestników w wieku od 7 do 14 lat.
Dziećmi opiekowała się sympatyczna kadra wychowawców, posiadająca wszystkie wymagane uprawnienia, zapewniając dzieciom pełen komfort i bezpieczeństwo podczas pobytu na półkoloniach.

 

Kierownik Półkolonii – Pani Dorota Stępień

Gr. I „Dzikie Koty” opiekun – Pani Jessika Jaskulak

Gr. II „ Wilczki” opiekun – Pan Dariusz Bojdziński i Pani Alicja Przychodzeń

Gr. III „ Poszukiwacze przygód” – Pani Ilona Karczewska

Gr. IV „Minionki” – Pan Gabriel Cwil i Pani Joanna Łubińska

Gr. V „Kreatorzy” – Pani Agnieszka Klimas

Pielęgniarka / Ratownik Medyczny – Pani Natalia Kwaśnik

Celem półkolonii było między innymi:

–     Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

–     Kształtowanie asertywnej postawy wobec używek,

–     Popularyzacja historii, tradycji i przyrody regionu Kozienic,

–     Czynne poznawanie najbliższego otoczenia i otaczającego świata,

–      Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Zajęcia odbywały się w godzinach 900 do 1500 .Codziennie dzieci miały zapewniony ciepły posiłek, deser, otrzymywały napoje oraz słodycze, a wszystko za sprawą wspaniałych Pań Kucharek naszej placówki.

Nasi półkoloniści zostali zapoznani z wychowawcami poszczególnych grup, regulaminem, zasadami postępowania podczas zabaw letnich, podróżowania autokarem oraz zachowania w miejscach publicznych, zasadami BHP oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy brali udział w szczegółowo przygotowanym  programie, który składał się  z zajęć rekreacyjnych, programowych oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Odpowiednie metody i formy pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do aktywnego wypoczynku.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK – 11.07.2022r.

Hasło dnia – „Mówię – nie!!! wszystkiemu , co złe”

– godz. 9.00 – zbiórka uczestników wraz z rodzicami (na holu szkoły), przedstawienie planu zajęć, omówienie spraw dotyczących zajęć, przydział opiekunów, podział na grupy, zapoznanie z programem i regulaminami.

– Zajęcia profilaktyczne – spotkanie z pielęgniarką-pogadanka na temat bezpiecznego wypoczynku.

– Wakacyjne rady – przypomnienie zasad ruchu drogowego, do kogo zwrócę się w sytuacji zagrożenia.

– Zajęcia programowe : Zajęcia programowe: „Kraina zabawy” KCRiS

– Zabawy integracyjne – „Poznajmy się”/wykonanie wizytówek, nazwa , piosenka grupy.

 

WTOREK – 12. 07. 2022r.

Hasło dnia – „Ruch to zdrowie”

Wyjście do kina na seans filmowy

– Zajęcia programowe : Turniej różnorodnych konkurencji sportowych: – strzał do pustej bramki, hula–hop, rzut piłką do kosza, ringo, skakanie na skakance, rzut do celu, biegi w workach. Podsumowanie turnieju – ogłoszenie zwycięzców.

Zajęcia profilaktyczne : z cyklu Obraz samego siebie i porozumiewanie się z innymi ludźmi – To ważne wiedzieć, co każdy czuje.

 

 

ŚRODA – 13. 07. 2022r.

Hasło dnia – Uczymy się mówić – NIE”

– Zajęcia profilaktyczne: Rozwijanie zainteresowań w celu zagospodarowania czasu wolnego, podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek /nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki/

– Zajęcia programowe: „Zumbrasil kids” zajęcia taneczne prowadzone przez wykwalifikowanego trenera

– Konkurs plastyczny związany z hasłem dnia.

 

CZWARTEK – 14. 07. 2022r.

Hasło dnia – „ Filmoteka małego człowieka”

– Zajęcia profilaktyczne: z cyklu Decyzje zdrowotne -„ Dbamy o swoje zdrowie”

– Zajęcia programowe: Warsztaty z masy solnej.

– Zajęcia ruchowe : rozgrywki drużynowe.

 

PIĄTEK – 15. 07. 2022r.

Hasło dnia – „Bezpieczne wakacje nad wodą”

– Zajęcia profilaktyczne- z cyklu Decyzje zdrowotne – „Bezpieczeństwo nad wodą”

– Zajęcia programowe: Zajęcia sportowo – ruchowe na basenie „Delfin”(gr. 1,2,3) / Mediateka (gr. 4,5).

Konkurs sprawnościowy prowadzony przez wykwalifikowanego trenera Karate

 

II TYDZIEŃ PONIEDZIAŁEK – 18. 07. 2022r.

Hasło dnia – „ Hula hop, hop… Dzień podróżnika”

– Zajęcia profilaktyczne: z cyklu Uczestnictwo w grupie – „Kto mi może pomóc w rozwiązywaniu problemów”. Przypomnienie regulaminu uczestnika wycieczki autokarowej.

– Zajęcia programowe: wycieczka autokarowa do Sali zabaw „Hula Park” w Radomiu.

 

WTOREK – 19. 07. 2022r.

Hasło dnia – „Czytać każdy może…”

– Zajęcia programowe: Spotkanie z przedstawicielem policji – bezpieczne wakacje / Wyjście do Mediateki – „ Lato z przygodą” – zajęcia edukacyjne (gr. 1,2,3) / zajęcia basenowe na pływalni „Delfin” (gr.4,5)

– Zajęcia profilaktyczne: z cyklu Równowaga ciała i zdrowia –„ Jak zbudowane jest nasze ciało „ – Zajęcia ruchowe na placu zabaw.

– Zajęcia relaksacyjne / ruchowe.

ŚRODA – 20. 07. 2022r.

Hasło dnia – „ Strażak – przyjaciel dzieci” (wycieczka do straży)

– Zajęcia profilaktyczne: pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się na drodze i nie tylko – utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania podczas wycieczek.

– Zajęcia programowe: Wycieczka do OSP

– Konkurs plastyczny „Zawód strażak – praca strażaka oczami dzieci”

 

CZWARTEK – 21. 07. 2022r.

Hasło dnia – „ Dzień przyjaźni”

– Zajęcia programowe: Wyjście na basen pływalni „Delfin”

– Zajęcia profilaktyczne: z cyklu Obraz samego siebie i porozumiewanie się z innymi ludźmi- To miło pomagać innym ludziom.

– Warsztaty plastyczno – techniczne (wykonanie masek na dyskotekę).

 

PIĄTEK – 22. 07. 2022r.

Hasło dnia – „Wakacyjne melodie”

Zajęcia programowe: Karaoke – wspólna zabawa przy muzyce. Dyskoteka przebierańców – ulubieni wokaliści.

– Uroczyste zakończenie półkolonii – podsumowanie konkursów, wręczenie uczestnikom upominków. – Wspólne wykonanie pamiątkowej kroniki. – Pamiątkowa sesja zdjęciowa.

– Wspólne grillowanie.

– Zajęcia profilaktyczne: z cyklu Równowaga ciała i zdrowia – „Dbamy o zdrowe ciało”


Kończąc podsumowanie tegorocznych półkolonii w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II należy podkreślić, iż doświadczenia tego i zeszłych lat udowodniły, iż idea zapewnienia dzieciom możliwości powitania wakacji w takiej formie jest trafiona!!!. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci dowodzą, iż należy kontynuować tę działalność i rozwijać w latach przyszłych.


Serdeczne podziękowania składamy Organizatorowi półkolonii letnich – Burmistrzowi Gminy Kozienice – Panu Piotrowi Kozłowskiemu za ogromne wsparcie finansowe, bez którego realizacja tej letniej akcji nie byłaby możliwa.