Stypendium szkolne

INFORMACJA

Wnioski o stypendium szkolne wraz z załączonymi dokumentami  o dochodach netto za miesiąc sierpień b.r. przyjmowane będą  od 1 września do 15 września:

  • na parterze Urzędu Miejskiego w Kozienicach
  • Pocztą na adres:  Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice  z dopiskiem: Wydział Edukacji pokój 204

Przyznane stypendium realizowane będzie na podstawie złożonych oświadczeń o wydatkowaniu na cele edukacyjne oraz wypłacone na rachunek bankowy podany w oświadczeniu. Oświadczenie dołączone będzie do decyzji.

do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym -> pobierz