Sukces Ksymeny i Ady – X Przegląd Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec”