Sukces na OMJ!

Dnia 11.01.2020r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im Stanisława Staszica w Warszawie odbyły się zawody drugiego stopnia XV Olimpiady Matematycznej Juniorów, w których brała udział uczennica  klasy 8a – Katarzyna Klimowicz.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. OMJ to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół średnich i uprawnia do zwolnienia z przystępowania do egzaminu ósmoklasisty z matematyki . Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej w Polsce. Zawody są trójstopniowe.

Zawody drugiego stopnia trwały trzy godziny, w czasie których należało rozwiązać 5 zadań konkursowych. Opiekunem uczennicy jest pani Katarzyna Król.

Trzymamy kciuki za Kasię i życzymy jej kolejnych sukcesów matematycznych!

This slideshow requires JavaScript.