Sukces naszych uczniów w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

04.03.2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach odbył się XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminy. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Aleksandra Sadowska 6a, Paulina Jastrzębska 6a, Ewa Piwońska 5a, Oliwia Szewc 8b, Maciej Szarawarski 8a.

Celem turnieju było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po dokonaniu oceny prac pisemnych do następnego etapu zakwalifikowały się 2 uczennice: Aleksandra Sadowska i Paulina Jastrzębska

Po zliczeniu punktów z części pisemnej i ustnej I miejsce zajęła Aleksandra Sadowska a II miejsce Paulina Jastrzębska. Jednocześnie dziewczęta awansowały do następnego etapu powiatowego, który odbędzie  się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

W nagrodę wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki. Fundatorem nagród, które wręczała zastępca burmistrza Dorota Stępień, dyr. wydziału w Urzędzie miejskim d.s. polityki  społecznej Luiza Prus oraz  dyr. .PSP Nr 3 Agnieszka Woźniak, była Gmina Kozienice. Opiekunem zespołu był Jacek Wochniak.

This slideshow requires JavaScript.