Symulacja wyborów parlamentarnych w ramach akcji „Młodzi głosują”

Dnia 23.10.2015 roku w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów parlamentarnych. Do głosowania uprawnionych było 378 osób, a przystąpiło 109, 4 głosy były nieważne. Przed wyborami przygotowałyśmy informacje o poszczególnych partiach, jak również wykorzystałyśmy materiały z CEO i zaprezentowałyśmy je na tablicy informacyjnej. Uczniom została wyświetlona prezentacja multimedialna, której celem było uświadomienie na czym polegają demokratyczne wybory. Aby wziąć udział w głosowaniu, osoby uprawnione musiały pokazać dokument ze zdjęciem. Gdy zainteresowani dokonali wyboru, komisja udała się, aby podliczyć głosy. W naszej szkole wybory wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Wielu zwolenników miał również Komitet Wyborczy „Kukiz’15” oraz Komitet Wyborczy KORWiN. Dzięki takiej symulacji młodzież mogła nauczyć się jak przebiegają demokratyczne wybory, jak również wyrazić swoje zdanie. Cieszymy się, że mogłyśmy brać udział w takiej akcji i zachęcamy wszystkich do głosowania.