Szkoła Równych Szans na zajęciach z ekologii

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans. IV edycja” uczniowie należący do koła ekologicznego prowadzonego przez Iwonę Bitner przyswajają treści dotyczące ekologii i ochrony środowiska. We wrześniu 2012 roku uczniowie zapoznali się z problematyką odpadów, sposobami wykorzystania surowców wtórnych oraz instruktażem właściwej segregacji odpadów.

W październiku wykonywali plansze dotyczące korzyści płynących z recyklingu – makulatury, szkła i plastiku. Przygotowywali się do prowadzenia instruktażu właściwej segregacji odpadów w czterech placówkach na terenie Gminy Kozienice.

Listopad i grudzień poświęcone były zagadnieniom związanym z edukacją globalną. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie zapoznali się z problemami nurtującymi ludzi na całym świecie. Dowiedzieli się również , jaki jest bezpośredni wpływ na środowisko poprzez codzienne nasze wybory. W grupach realizowali ćwiczenia dotyczące struktury zużycia wody przez statystycznego mieszkańca danego kontynentu oraz obliczali ślad wodny w określonej rodzinie dokonującej zakupów w hipermarkecie.  Brali również udział w prezentacji „Edukacja globalna” oraz obejrzeli film pt. „Szkoła z blachy”.

W styczniu na zajęciach koła omawiane były źródła energii wykorzystywane w Polsce oraz korzyści wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie prezentowali referaty na wyżej wymieniony temat. Następnie wspólnie opracowali scenariusz zajęć dotyczących odnawialnych źródeł energii.