Szlachetna PACZKA

Szlachetna PACZKA jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. W tym roku po raz pierwszy jako cała społeczność przedszkolna i szkolna PSP nr 4 mogliśmy poczuć niezwykłą radość i satysfakcję, angażując się w tę niezwykłą inicjatywę.
Wspólnie z przedszkolakami, uczniami, rodzicami, nauczycielami i z wszystkimi pracownikami szkoły obdarowaliśmy człowieka, który mimo słabości stara się zmienić swoją sytuację i godnie żyć. Wierzymy, że przygotowana przez nas paczka będzie dla niego umocnieniem w zmaganiach , przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.
Niesamowita hojność naszych darczyńców pozwoliła pomóc nie tylko naszemu podopiecznemu, ale również innym osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Część zebranej żywności i środków czystości przekazaliśmy na rzecz Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach i dla Domu Samotnej Matki „Victoria” w Majdanach.
Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wsparli nasze dzieło. Zbudowało ono niebywałe poczucie wspólnotowości, dało siłę, radość i doświadczenie realnego wpływu na otaczającą rzeczywistość.