Targi Szkół Ponadgimnazjalnych w Gimnazjum Nr 1

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego, Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich, Centrum Kształcenia Zawodowego, Szkoła Muzyczna I stopnia ; z Pionek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Śniadeckiego; Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.

Targi otworzył dyrektor PG1 Tomasz Trela. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-ekonomiczna podnosi standardy wymagań wobec absolwentów różnych typów szkół, w tym także gimnazjów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest wyzwaniem dla młodego pokolenia. Nakazuje ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, adaptacji do otoczenia, gotowości do zmiany wyuczonego zawodu (…)”

Warunki przyjęcia do szkół oraz plany nauczania przedstawiali dyrektorzy i nauczyciele poszczególnych placówek. O zajęciach pozalekcyjnych, działalności samorządu mówili uczniowie. Informacje te były uzupełniane przez prezentacje multimedialne. Niektóre szkoły pokazały próbki talentów swoich wychowanków, którzy zaprezentowali taniec nowoczesny i śpiew. Szkoła z Garbatki-Letnisko rozpoczęła i zakończyła swoją promocję dźwiękiem myśliwskiej trąbki, a uczniowie Szkoły muzycznej z Kozienic dali m.in. koncert akordeonowy. Na koniec do perkusji zasiadł dyrektor Zdzisław Włodarski.

Kozienickie I Liceum postawiło na rozszerzone plany nauczania w klasach drugich i trzecich,  natomiast Zespół Szkół nr 1 propagował swoje programy współpracy z zagranicą, w tym praktyki zawodowe w Niemczech. Zespół Szkół nr 2 z Pionek na swoim stoisku zaprezentował wyposażenie profesjonalnego studia fotograficznego, który jest w dyspozycji technikum fotografii reklamowej i artystycznej. Jak przystało na takie kierunki jak stolarz, cieśla czy technik technologii drewna szkoła z Garbatki-Letnisko pokazała prace uczniów wykonane w ramach cyklu „Wyczarowane z drewna”: słuchawki, kask, piłka, sedes.

Po prezentacji szkół uczestnicy targów przeszli do poszczególnych stoisk, gdzie gimnazjaliści mogli się zaopatrzyć w foldery i ulotki. Na stoiskach nie brakowało również słodkich wypieków i przekąsek, a uczniowie kozienickiego Centrum Kształcenia Zawodowego na oczach widzów przygotowywali różne gastronomiczne specjały.

„ Organizowanie takich targów szkół to cenna inicjatywa. Przede wszystkim uczniowie mają możliwość bezpośredniego skonfrontowania oferty edukacyjnej poszczególnych szkół. Jest to również okazja dla prezentujących się placówek, żeby coś nowego podpatrzeć i zastosować u siebie” – powiedział Mirosław Dziedzicki – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.

Organizacją 5. Targów Szkół Ponadgimnazjalnych zajął się Szkolny Ośrodek Kariery, działający w ramach projektu „Szkoła Równych Szans. IV edycja” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

{gallery}images/pg1/2012-2013/Targi szkol{/gallery}