„Młodzież Zapobiega Pożarom” – gminny i powiatowy turniej wiedzy pożarniczej.