Tydzień Edukacji Globalnej

PlakatW dniach 16-22 listopada już po raz czwarty obchodziliśmy w naszym gimnazjum Tydzień Edukacji Globalnej. Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim ( ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.

Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Inicjatywy TEG mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im, w tym kontekście, odpowiedzialność za własne działania. Z tematami i celami jakie porusza edukacja globalna uczniowie i nauczyciele naszej placówki mogli zapoznać się z tablic informacyjnych umieszczonych w holu szkoły.

W ramach obchodów TEG dnia 17 listopada 2015r dla wszystkich klas pierwszych odbyło się spotkanie z Panią Anną Janowską- koordynatorem Edukacji Globalnej. Kolejnym akcentem tych dni były warsztaty zorganizowane dla uczniów wszystkich klas pierwszych pod hasłem: „ Równość- od słów do czynów”.