„UBOGACENI – WDZIĘCZNI” V edycja gminnego konkursu o św. Janie Pawle II

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie UBOGACENI WDZIĘCZNI /piąta edycja/

CELE KONKURSU:

  • Upamiętnienie 101. rocznicy urodzin Karola Wojtyły;
  • popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II;
  • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania osobą wybitnego Polaka, Jego życiem, działalnością i nauczaniem;
  • Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży;
  • Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie;
  • inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej;
  • promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów;
  • integracja szkół.

Adresatami konkursu są uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych gminy Kozienice. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Przedszkole/ szkoła może brać udział w dowolnie wybranych formach konkursu. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym konkursie.

 

 Do pobrania:

Regulamin oraz karta zgłoszenia  -> pobierz